POLITICA DE UTILIZARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezenta Politică de utilizare a datelor personale este destinată să vă ajute să înțelegeți modul în care societatea COFFEE GEAR SRL, cu sediul social în Pantelimon, intrarea George Calinescu nr. 13e1, județul Ilfov, inmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/2173/2015, cod unic de inregistrare 34703811 (denumită în continuare Coffee Gear) prelucrează date cu caracter personal, în calitate de operator, în conformitate cu Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și a legislației secundare în materie, pe care le utilizează în desfășurarea activității curente și în îndeplinirea obiectului de activitate.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în calitate de operator suntem responsabili pentru a decide modalitatea în care deținem și prelucrăm datele personale și, în conformitate cu legile privind protecția datelor cu caracter personal, suntem obligați să vă comunicăm prezenta Politică de utilizare a datelor cu caracter personal.

COFFEE GEAR prelucrează datele personale furnizate și/sau solicitate doar pentru a ajuta clienții în achiziționarea de servicii și produse de pe site-ul www.CoffeeGear.ro si subdomeniile acestuia.

Vă rugăm să aveți în vedere că (i) datele cu caracter personal reprezintă informațiile care identifică o persoană fizică sau care o fac cel puțin identificabilă și (ii) prelucrarea datelor cu caracter personal, reprezintă orice operațiune asupra datelor cu caracter personal, cum ar fi colectarea, vizualizarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea ștergerea sau distrugerea. 

Website-ul COFFEE GEARCOFFEE GEAR și confidențialitatea datelor

COFFEE GEAR respectă confidențialitatea vizitatorilor site-ului www.CoffeeGear.ro, precum și a persoanelor ale căror date le prelucrează și protejează informațiile privitoare la persoane identificabile („date cu caracter personal”) care sunt furnizate în legătură cu site-ul, respectiv informații despre vizita dvs. din cookie-uri, inclusiv prin clickstream către, prin și de pe site-ul nostru (inclusiv data și ora), paginile pe care le-ați vizualizat sau căutat, timpii de răspuns al paginii, erorile de descărcare, durata vizitelor la anumite pagini, clicuri) și metode utilizate pentru a răsfoi din pagină.

Site-ul COFFEE GEAR utilizează module cookie, însă aveți dreptul de a refuza cookie-urile, dacă doriți. Pentru a face acest lucru, va trebui să ajustați setările browserului. Pentru informații detaliate despre modulele cookie pe care le folosim și despre scopurile pentru care le folosim, precum și despre utilizarea de către terți a modulelor cookie și despre informațiile privind blocarea sau refuzarea cookie-urilor, consultați Politica privind utilizare cookie-uri.

Site-ul www.CoffeeGear.ro poate include link-uri către alte website-uri asupra cărora COFFEE GEAR nu are niciun control. COFFEE GEAR nu este responsabilă de politicile privind confidențialitatea sau de practicile cu privire la datele cu caracter personal a altor website-uri. În situația în care accesați aceste website-uri prin intermediul site-ului nostru, vă rugăm să consultați politicile de confidențialitate ale acestor site-uri pentru a putea înțelege în ce mod colectează, utilizează și comunică informațiile Dumneavoastră.

Informațiile și datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

Datele cu caracter personal furnizate de catre Dumneavoastră (nume, prenume, adresă de e-mail, locație) pot sta la baza studiilor realizate de  COFFEE GEAR, inclusiv cu privire la comportamentul general al persoanelor care au accesat site-ul COFFEE GEAR (numărul de vizite, timp mediu petrecut, pagini vizitate, precum si alte statistici generale referitoare la vizitatori), dar și pentru contactarea dvs. în vederea stabilirii unei relații de colaborare și/sau derularea relației de afaceri.

De regulă, colectăm următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, sex, data/locul naşterii, cetăţenia, naționalitate, date din actele de stare civilă, adresa de domiciliu/reşedinţa/adresa pentru livrare, adresă de e-mail, telefon fix/mobil, date bancare, semnătura, coduri de identificare client/identificator online, cont social media, societatea la care lucrati, funcția sau poziția dumneavoasră, precum și orice alte categorii de date pe care Dumneavoastră le furnizați în mod direct.

În cazul în care persoanele vizate refuză să furnizeze anumite categorii de date cu caracter personal sau își exercită drepturile de ștergere, restricționare, opoziție, în condițiile prevăzute de lege, este posibil ca COFFEE GEAR să nu poată îndeplini scopurile de prelucrare prezentate în prezenta Politică de utilizare a datelor cu caracter personal. 

Temeiurile prelucrării

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către COFFEE GEAR în baza următoarelor temeiuri legale:

îndeplinirea obligațiilor legale și contractuale ale COFFEE GEAR: 

crearea și administrarea contului în cadrul website-lui www.CoffeeGear.ro;

prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;

solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;

returul produselor conform prevederilor legale;

rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;

îndeplinirea intereselor legitime ale COFFEE GEAR în contextul realizării obiectului său de activitate, pentru buna executare a contractelor încheiate cu clienții noștri sau alți parteneri contractuali, pentru luarea de măsuri de protecție a site-ului www.CoffeeGear.ro și a utilizatorilor acestuia față de atacuri cibernetice, de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente sau de gestionare a diverselor altor riscuri.

îndeplinirea obligațiilor legale ale COFFEE GEAR, incluisv cu privire la siguranța și securitatea personalului, spațiilor, bunurilor și operațiunilor.

Persoane vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin intermediul site-lui COFFEE GEAR prelucrează datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane fizice: clienți și potențiali clienți persoane fizice, membrii de familie ai clienților, reprezentanți legali ai clienților persoane juridice, beneficiari reali ai clienților persoane fizice, persoane fizice implicate în activitatea partenerilor contractuali persoane juridice ai COFFEE GEAR, persoane fizice împuternicite de către clienți, prestatori de servicii persoane fizice, terți garanți persoane fizice, evaluatori externi pentru bunurile deținute de proprietari persoane fizice și/sau reprezentanții legali ai proprietarilor persoane juridice, agenți de asigurări persoane fizice, brokeri persoane fizice.]

Cum utilizăm și comunicăm datele cu caracter personal procesate

Datele cu caracter personal pe care le colectăm prin intermediul site-lui www.CoffeeGear.ro sunt prelucrate in principal pentru îndeplinirea următoarelor scopuri: (i) crearea unui cont de utilizator pentru achiziționarea produselor, (ii) procesarea și livrarea produselor comandate, inclusiv a retururilor, (iii) administrarea contului creat pe site-ul COFFEE GEAR, (iv) soluționarea cererilor, (v) scopuri de marketing direct, publicitate prin intermedierea/promovarea de produse şi servicii (vi) transmiterea unor oferte pentru produsele complementare sau accesorii produselor cumpărate, (vii) informarea despre promoțiile COFFEE GEAR sau despre orice alte promoții sau activități desfășurate de COFFEE GEAR prin orice mijloace de comunicare (poștă, e-mail, telefon, SMS, etc.), (viii) efectuarea de sondaje cu privire la activitatea COFFEE GEAR şi a terţilor parteneri contractuali, (ix) prevenirea fraudelor si spalarea de bani sau finantarea actelor de terorism, precum si analizarea si gestionarea riscurilor comerciale (x) crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice, (xi) audit intern/extern, (xii) constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale COFFEE GEAR în instanță, precum și constituirea de probe în acest sens.

Prelucrări date pentru care avem nevoie de acordul dumneavoastră

Pentru anumite scopuri de prelucrare, pentru care este necesar, conform legii, ca COFFEE GEAR să obțină consimțământul dumneavoastră. COFFEE GEAR va obține acest consimțământ prin diverse mijloace, spre exemplu, prin semnarea de către dumneavoastră a unei note de informare puse la dispoziție de către COFFEE GEAR când vizitați un magazin COFFEE GEAR sau prin intermediul website-ului COFFEE GEAR. 

Scopurile pentru care este cel mai probabil ca COFFEE GEAR să obțină consimțământul dumneavoastră sunt următoarele:

marketing direct, publicitate prin intermedierea/ promovarea celor mai potrivite produse și servicii  COFFEE GEAR, ale partenerilor COFFEE GEAR, inclusiv transmiterea de către COFFEE GEAR a unor comunicări comerciale în acest scop prin e-mail, SMS sau alte mijloace electronice, ce pot să nu implice un operator uman;

analize aprofundate pentru personalizarea ofertelor de produse si servicii, inclusiv prin utilizarea si combinarea datelor și/sau consultarea bazelor de date interne, externe si/sau a platformelor online (cum ar fi datele legate de interactiunile dvs. cu COFFEE GEAR), în măsura în care acordul este cerut conform legii prin raportare la eventualele efecte juridice, pentru a putea sa îți trimitem mesaje privind produsele si servicii ale COFFEE GEAR si respectiv sa iti oferim produse si servicii personalizate in functie de profilul tau (spre exemplu, crearea de oferte personalizate pornind de la datele de tranzacționare, datele demografice și produse deținute.

Consimțământul exprimat cu privire la activitățile de prelucrare listate în paragraful de mai sus, poate fi retras în orice moment, fără a afecta legalitatea activităților de prelucrare efectuate înaintea retragerii.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, COFFEE GEAR poate să dezvăluie anumite categorii de date cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: persoana vizată și/sau reprezentanţii săi legali, reprezentanţii COFFEE GEAR, societăți desemnate de către COFFEE GEAR pentru gestiunea comenzilor, furnizorii de produse și/sau servicii ai COFFEE GEAR, furnizorii de servicii bancare/de plată, furnizorii de servicii de contabilitate, autorităţi judecătoreşti sau alte autorităţi publice de orice tip, societăţi de asigurare şi reasigurare, companii de curierat, evaluatori, alți parteneri contractuali și/sau împuterniciți ai COFFEE GEAR.

Transferul datelor cu caracter personal 

COFFEE GEAR nu transferă date cu caracter personal în afara României. 

Durata prelucrării datelor

În vederea realizării scopurilor de prelucrare menţionate, COFFEE GEAR va prelucra datele cu caracter personal pe durata executării relațiilor contractuale, precum și ulterior încetării contractelor, în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile în domeniu, cu privire la aspecte de răspundere juridică, prescripție, dar fără limitare la dispozițiile legale cu privire la contabilitate sau arhivare. 

Cu titlu general, exemplificam durate stabilite pentru stocarea datelor cu caracter personal:

10 ani de la începutul anului următor celui în care au fost realizate/ emise/ înregistrate documentele justificative în cazul stocarii datelor, în vederea îndeplinirii prevederilor ce țin de legislația fiscal-contabilă legată de păstrarea registrelor contabile și documentelor justificative;

durata acordului dvs. pentru primirea comunicărilor de marketing direct și ulterior pentru perioada necesară demonstrării conformării cu cerințele legale, în cazul bazelor de date administrate în scop de marketing direct.

Drepturile persoanei vizate

Persoanele vizate beneficiază, în condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal de următoarele drepturi: 

Dreptul la informare: Dreptul de a obține informații cu privire la activitățile de prelucrare efectuate în legătură cu datele dumneavoastră.

Dreptul de acces la date: Dreptul de a solicita și obține o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, cu condiția de a nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora.

Dreptul la rectificare: Dreptul de a ne solicita rectificarea datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): Dreptul de a solicita ștergerea totală sau parțiala a datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau pentru v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ) sau pentru a da curs unui drept legal de a vă opune sau acestea au fost prelucrate ilegal sau pentru îndeplinirea unei obligații legale. 

Dreptul la restricționarea prelucrării: Dreptul de a ne solicita să nu utilizăm datele dumneavoastră ci doar să le stocăm până la rezolvarea unei alte solicitări din partea dumneavoastră și anume: ați cerut rectificarea datelor, v-ați opus ștergerii datelor în situația unei prelucrări ilegale, ne-ați solicitat să vă furnizăm anumite date pentru apărarea unui drept, v-ați opus prelucrării datelor.

Dreptul la portabilitatea datelor: Dreptul de a cere ca datele dumneavoastră să va fie furnizate pe un suport utilizat în mod curent, într-un format ușor de citit (exemplu: prin e-mail sau să fie trimise către un alt operator; Dreptul la portabilitatea datelor nu se aplică în cazul în care  prelucrarea nu se bazează pe consimțământ sau pe un contract sau prelucrarea nu este efectuată prin mijloace automate.

Dreptul la opoziție: Dreptul de a opune prelucrărilor de date derulate pe baza interesului legitim al Coffee Gear în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare;

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate: Dreptul să nu fiți supus unei decizii automate, dacă aceasta produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează similar, într-o măsură semnificativă (exemplu: refuzul automat de a încheia un contract cu dumneavoastră, bazat pe o prelucrare de date).

Dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care se consideră necesar. Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Persoanele vizate îşi pot exercita dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziţie și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate prin transmiterea către COFFEE GEAR a unei cereri scrise (în format letric/electronic prin e-mail), însoțită de o copie o copie lizibilă a actului de identitate al semnatarului. 

Este posibil să fie nevoie să solicităm informații specifice de la dvs. pentru a ne ajuta să vă confirmăm identitatea și să vă asigurăm dreptul de a vă accesa datele dvs. personale (sau de a vă exercita oricare dintre celelalte drepturi ale dvs.). Aceasta este o măsură de securitate pentru a se asigura că datele cu caracter personal nu sunt divulgate niciunei persoane care nu are dreptul să o primească. De asemenea, vă putem contacta pentru a vă solicita informații suplimentare în legătură cu solicitarea dvs. de a accelera răspunsul nostru.

Încercăm să răspundem tuturor solicitărilor legitime în decurs de o lună. Ocazional, poate să dureze mai mult de o lună dacă solicitarea dvs. este deosebit de complexă sau ați făcut mai multe solicitări. În acest caz, vă vom anunța și vă vom ține informați cu privire la stadiul solicitărilor. 

Vă informăm totodată că puteți să ne solicitați să vă transmitem mesaje de marketing în orice moment, urmând link-urile de renunțare la orice mesaj de marketing trimis către dvs. sau să ne contactați la adresa de e-mail office@coffeegear.ro în orice moment.

Modificările aduse Politicii de utilizare a datelor personale

În situația în care prezenta Politica de Utilizare a Datelor cu Caracter Personal se va modifica,COFFEE GEAR va publica pe această pagină o versiune actualizată a politicii. Prin consultarea frecventă a acestui site puteți să vă asigurați că aveți cunoștință permanent despre activitățile de prelucrare întreprinse de către COFFEE GEAR. 

Pentru mai multe detalii cu privire la (i) activitățile de prelucrare efectuate de către COFFEE GEAR, (ii)  drepturile existente în contextul prelucrării datelor sau (iii) prezenta Politică de utilizare a datelor personale, se poate adresa o cerere în format letric/electronic prin e-mail către office@coffeegear.ro.